कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 बिष्णु प्रसाद ज्ञवाली बिष्णु प्रसाद ज्ञवाली कार्यालय प्रमुख 9857052336
2 छविलाल पौडेल छविलाल पौडेल नायब सुब्बा 9847061162
3 धर्मराज न्यौपाने धर्मराज न्यौपाने नायब सुब्बा 9847275380
4 बाबुराम न्यौपाने बाबुराम न्यौपाने सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
5 लक्ष्मी चौधरी लक्ष्मी चौधरी कार्यालय सहयोगी
6 सन्तोष पौड्याल सन्तोष पौड्याल कार्यालय सहयोगी