सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाणगंगा, कपिलवस्तु

ठेगाना :

फोन नं : 076550336

फ्याक्स : 076550336

इमेल : aaobanganga@gmail.com, verify.aaobanganga@gmail.com (अभिलेख प्रयोजनको लागि)

Facebook : https://facebook.com/aaobanganga

Twitter : https://twitter.com/aaobanganga