कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 सागर अधिकारी सागर अधिकारी कार्यालय प्रमुख कञ्चन गाँउपालिका रुपन्देही 9857052336
2 छविलाल पौडेल छविलाल पौडेल नायब सुब्बा बाणगंगा न.पा. 4, कपिलवस्तु 9847061162
3 विष्णु प्रसाद खनाल विष्णु प्रसाद खनाल नायब सुब्बा सैनामैना १ रूपन्देही 9857050562
4 बाबुराम न्यौपाने सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
5 लक्ष्मी चौधरी लक्ष्मी चौधरी कार्यालय सहयोगी
6 रूद्र कुमार चौधरी कार्यालय सहयोगी